Susuz keratin özelli簨 ile NMP, MAN尟ÜR DE DEVR嵱!.

Kiiye özel steril sunumuyla hijyenik bir manikür pedikür uygulamas.

çeri簨ndeki; Keratin ile trnaklar güçlendirerek soyulmasn ve krlmasn önler, Copaiba ya蹥 ile cildi zararl etkilere kar korumaya yardmc olurken E Vitamini ile cildi besler, cilt yalanmasnn engellenmesine yardmc olur.

Tamamen do簜l içeri簨 ile %100 Hijyen Manikür ve Pedikür!

 

NMP Manikr Pedikr

NMPnmp nedir?

Do簜l içerikli bir yöntem ile %100 hijyen sa簰ayan ilk manikür ve pedikür ürünüdür.
Cildi nemlendirir ve yumuatr, trnaklar güçlendirir.

nmp susuz manikür müdür?

Hayr. Büyük oranda su içerir fakat içerdi簨 do簜l etken maddeler sayesinde trnak etlerini su gibi kabartmaz, yumuamas gerekti簨 kadar yumuatr.

nmp manikürde trnak etleri alnr m?

Evet alnr fakat klasik manikürdeki gibi etler kabarmad蹥 için 2 kat olan trnak etinin sadece alnmas gereken üst kat alnr. Bu da daha sa簰kl ve olmas gereken manikür eklidir.

nmp manikürün süresini uzatr m?

Kesinlikle uzatmaz aksine 3 ii bir arada yapt蹥 için (manikür + el bakm + parafin etkisi) zaman kazandrr.

nmp elde parafin etkisini nasl yaratr?

çerisinde bulunan do簜l üre etken maddesi sayesinde cildin su tutma kapasitesini arttrarak uzun süreli yumuaklk ve nem sa簰ar.

nmp el bakmn nasl yapar?

çerisindeki E vitamini sayesinde hücre yenilenmesini hzlandrr ve cildi besler.

nmp trnaklar nasl güçlendirir?

çeri簨ndeki bir di簟r etken madde keratin sayesinde trnaklar güçlendirir. Keratin, trnaklarn ve saçlarn çimentosu gibidir.

nmp neden sa簰kl ve hijyeniktir?

Tp sektöründe de kullanlan copaiba ya蹥 ve triclosan sayesinde bakteri ve mantarlara kar cildimizi  korumaya yardmc olur.

nmp nasl zaman kazandrr?

Tek ürün ile 3 etki (manikür + el bakm + parafin etkisi) yaratt蹥 için zaman kazandrr.

nmp nasl tasarruf sa簰ar?

Ekstra parafin ve el bakm ileminden kurtararak tasarruf sa簰ar.

nmp'yi salon dnda evde de kullanabilir miyim?

Tabii ki kullanabilirsiniz. Fakat ev için olan ürünlerin içeri簨 farkl oldu繠ndan manikür ve pedikür ilemini gerçekletiremezsiniz, sadece bakm özelli簨 sa簰anm olur.

nmp eldivenin elimizde kalma süresi nedir?

Buna trnak etlerinin durumuna göre bu ite uzman olan manikürist arkadalar karar verir ancak en zor trnakta bile süre parmak bana 1 dakikayi geçmez. Bu da bekleme süresini en fazla 10 dakika yapar.

nmp'nin klasik manikürden fark nedir?

Burada anlatamayaca蹥mz kadar çok fark vardr. nmp ürünleri manikür ve pedikürde devrim niteli簨ndedir. En önemli fark klasik manikürden 100 kat daha hijyenik olmasdr, böylelikle birçok kimyasal hayatnzdan çkarr sonuca daha do簜l ularsnz. Tek ürünle 3 etki yaratarak zaman ve maddi tasarruf sa簰arsnz. çerdi簨 keratin sayesinde de dünyada trnaklara masaj yapan tek üründür.

nmp manikürün herhangi bir yan etkisi var mdr?

Tespit edilen hiçbir yan etkisi yoktur. Dermotolojik olarak test edilmitir. Copaiba ya蹥nn tedavi edici özelli簨 dolaysyla ellerinde çeitli cilt sorunlar olan kiilerde tedavi esnasnda kzarklk yapabilir.

nmp ürünlerinin muadili var mdr?

Yoktur. Bu ürünle ilgili bir di簟r ilk de manikürde sonuca gidi eklini tamamen de簨tirmesi ve devrim niteli簨nde olmasdr.

 


BulutDanmanlk whatsapp numaras